НАШИТЕ КООПЕРАЦИИ                                                                        начало

ТПК "Единство" - Благоевград
ТПК
ТПК "Единство" - тази наша кооперация има богата гама от услуги, които предлага на населението от града.

Фризьорски услуги, сарачи, поправки на чанти и обувки, туристически услуги, ксерокс и машинописни услуги. Част от дейностите са в Битовия комбинат в Благоевград - срещу съда, на ул."Крали Марко"№4, други част са разпръснати по други ателиета в града.

Наскоро на нея й бе върнато, след продължително съдебно дело, което кооперацията спечели, сградата на бившия сладкарски цех, която тя е строила преди много време.


ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

на Трудово-производителна кооперация
„ЕДИНСТВО” – гр. Благоевград


Обущарска ТПК „Единство” /1947 г. – 1960 г./
ТПК „Юли Дерменджиев” – Благоевград – 1960 г.
ТПК „Единство” – Благоевград /1961 г. – 1976 г./
СД „МПБУ” – Клон „Единство” – Благоевград /1976 г. – 1982 г./
СД „МПБУ” – Клон „Ст. Миленков” – Благоевград /1982 г. – 1989 г./
Общинска фирма „Бодрост” – Благоевград /1989 г. – 1995 г./

Трудово-производителна кооперация „Единство” – Благоевград е учредена на 04.02.1947 година, с членове-учредители:
1. Иван К. Захаринов
2. Васил Д. Каладжиев
3. Станоя Г. Илиев
4. Минчо Тодоров Георгиев
5. Атанас Николов Христов
6. Томаки Марков
7. Костадин Ив. Захаринов
8. Стефан Велинов Тренев
9. Кирил Мирчев Захов
10. Миленко Ефтимов Кръстев

Към 1974 г. след одържавяването в Кооперацията членуват 340 член-кооператори. Имуществото, с което разполага е:

1. Сладкарски комбинат – на един етаж;
2. Работилници на ул. „Ташко Комитов” в партера на жилищен блок „Бреза”;
3. Работилници на ул. „Арсо Пандурски” 17;
4. Павилион в двора на ДИП „Димо х.Димов”, Благоевград;
5. Дървен павилион на ул. „Райко Даскалов” 14;
6. Дървен павилион на пазарището за продажба на животни.

С протокол № 14, решение 94-п.10 от 16.ХІ.1982 г. на Изпълнителния комитет на бившия Окръжен народен съвет – Благоевград се преименува от клон „Единство” на СДМПУ в клон „Стефан Миленков”, към СД „МПБУ”.

Преименуването е свързано с навършване 40 годишнината от смъртта на Стефан Миленков Кръстев – секретар на Областния комитет на РМС.

Структурата и дейността на предприятието се запазват изцяло, като към този момент съществуват следните цехове за стоки и услуги:
- Цех „Дамски чанти”;
- Цех „Специални чанти”;
- Цех „Куфари”;
- Цех „Папки”;
- Цех „Чанти-услуги”;
- Цех „Кожени облекла”;
- Цех „Обувки – поръчка”;
- Цех „Обувки – поправка”;
- Цех „Сарачи”;
- Цех „Битова техника”;
- Цех „Ремонт на ски”.

ТПК „Единство” – гр. Благоевград е регистрирана по ф.д. № 105/1947 г. по описа на БлОС. През 70-те години на м.в. имуществото и дейностите й са прехвърлени към различни юридически лица, без да е заличена.

През 1992 г. е регистрирана по ф.д. № 3136 като опит за възстановяване, но бившата Кооперация е ОТПК /Обущарска/, следствие на което през 2003 г. се е наложило вливане на регистрираната през 1992 г. с ОТПК „Единство” от 1947 г.

Същата година с решение № 1606/16.05.2003 г. ОТПК, е преименувана в ТПК „Единство”, поради отпадане на обущарската дейност в общия й предмет на дейност.

Кооперацията е регистрирана в Търговският регистър към АВ, видно от удостоверение от 27.03.2009 г.

Предмет на дейността през инспектирания период е извършване на услуги на населението – машинопис, ксерокс, транспортни услуги, фризьорство и др.

Приходи са реализирани и от наемоотдаване.

Към ТПК „Единство” членуват 18 кооператори, а трудова дейност упражняват 8 лица – зает персонал.


ТПК "Единство", Благоевград, ул."Крали Марко" 4, 073 885 049, 831 632,
[email protected]

Новини / Оферти

ПКИ "Георги Казепов"

Предлага
Повече

Събранията в кооперациите от региона

Отчетните събрания протичат по график
Повече

Отчетно събрание на Съюза

Предстои редовното събрание на кооперациите от Благоевградска област
Повече